DELA

Edlagården och Marstad

I debatten har skapats en del missförstånd om mitt och MSM’s ställningstagande i fullmäktige. Vi har absolut ingenting emot att Marstad köper Edlagården. Det vi motsätter oss är att det görs som en ”intern affär” som kan ifrågasättas.
Vi vill att det sker genom budgivning där Marstad mycket väl kan vara köparen. Eftersom jag är medlem i Marstads styrelse vet jag att intresse finns.
Vi vill inte att köpet genomförs så att det kan tolkas som otillåtet stöd till Marstad. Risk finns då för en iTidenliknande process. I den processen förlorades staden ca 500 000 euro av satsade 750 000. I Marstad har staden satsat 8 – 9 ME. Eventuella förluster drabbar både staden och Marstads hyresgäster.

Till saken hör också att efterfrågan på boende i Edlagården är svag, 5 – 6 av 29 lägenheter saknar hyresgäst. Det finns inte heller service på Edlagården, typ hemtjänst och matservice, som inte går att få i vilken annan bostad som helst i Mariehamn.
Stadsplanen för tomten föreskriver också äldreboende och inget parti har föreslagit att det skulle ändra. Vid en försäljning, till Marstad eller någon annan, löper hyreskontrakten vidare, hyreslagen skyddar hyresgästen. Bostadsmarknaden i Mariehamn i dag är också i balans för att inte säga att hyrestagaren har fördelar, det finns som sagt tomma lägenheter.
Klart är också att det finns ett renoveringsbehov i Edlagården. Om renoveringarna görs skapas ett tryck uppåt på hyrorna. Oberoende om staden behåller eller om Marstad eller någon annan köper.

Vi tycker också att motiveringarna i socialnämnden till en försäljning var goda. Som sagt, Marstad får gärna köpa Edlagården med det bör ske på marknadsmässiga villkor.
Lennart Isaksson, MSM