DELA

Dåligt informerat, Posten

Bästa Henrik Lundberg!
Du säger att ni på posten var lika besvikna som jag över att det inte blev någon utdelning på lördagen. Folk var schemalagda för utdelningen och så kom det inget flyg. Så julaftonstidningarna fanns inte heller att dela ut?
Om det är som du säger, varför informerar ni då inte om detta på er hemsida? Vi som är intresserade av vår dagliga tidning – utöver de lokala – fick före jul information om att det skulle delas ut tidningar på lördag. Men på er hemsida gavs på lördag förmiddag beskedet ”Inga aktuella störningar i distributionen”.
För mig var störningen aktuell just precis då. Jag trodde mig inte ha någon anledning att före jul gå in och kontrollera om det hade blivit några ändringar i den information vi hade fått.

Att ett affärsdrivande verk som posten inte sysslar med museal verksamhet känner jag till. Jag skrev ”vi”. Vi = samhället, landskapet, skattebetalarna. Samma ”vi” som äger Posten på Åland.
Och snälla Henrik, jag har aldrig sagt ett ont ord om dem som delar ut post och tidningar. Det har inte funnits anledning. De behöver inte ta åt sig. Däremot tycker jag att jag som en del av ”vi” kan få ha synpunkter på verksamheten i stort. Och den är ju stor.
Vänligen
Harriet Tuominen