DELA

Bristen på vårdare är alarmerande

Vi bedömer att bristen på vårdare inom äldrevården och KST på Åland är alarmerande stor. Flera närvårdare har bytt jobb och det blir allt svårare att få tag på både behöriga och icke-behöriga vikarier och inhoppare. Sjukfrånvaron är hög på grund av belastningsskador och utmattning. Glädjande nog har Ålands yrkesgymnasium ändå många sökanden till både vuxen- och ungdomslinjerna.

För att få bukt på situationen och framför allt säkra vården av våra äldre bör krafttag göras snarast. Exempel på åtgärder för att förbättra situationen kunde vara att göra arbete mera attraktivt genom att höja personaltätheten, medverka till att göra vårdlönerna mera konkurrenskraftiga genom reglering av arbetstiden, verka för att Åland kunde bli ett föregångsområde för IT-innovationer och -lösningar på vårdområdet samt allokera landskapsandelar till läroavtalsplatser vid äldreboenden. Ytterligare bör en diskussion om att genom olika åtgärder öka balansen mellan könen bland vårdpersonalen. Andra förslag kunde vara infrastrukturella åtgärder som underlättar redann färdigutbildade närvårdares tillflyttning till Åland från Norden.

Vi anser att bristen på handling på sikt till slut kan leda till att vårdkvaliteten sänks, att platsantalen på vårdinstitutionerna måste reduceras och att – i värsta fall – livskvaliteten och liv sätts på spel.

Vi hoppas att Landskapsregeringen hjälper oss att hjälpa de äldre.

STEFAN SIMONSEN
VIK. FÖRBUNDSDIREKTÖR, OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

EDGAR KALM
ORDFÖRANDE, OASENS FÖRBUNDSSTYRELSE

ROLF KARLSSON
VICEORDFÖRANDE, OASENS FÖRBUNDSSTYRELSE

HEDVIG STENROS
FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT, OASEN

ULLA-BRITT DAHL
FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT, OASEN

SUSANNE NORDBERG
FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT, OASEN

THOMAS SNÄLLSTRÖM
FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT, OASEN

JENNY OLOFSSON-ENGBLOM
FÖRESTÅNDARE, HAMMARGÅRDEN, HAMMARLAND KOMMUN

CAMILLA ENBERG
OMSORGSCHEF/SOCIALARBETARE, KÖKAR OCH SOTTUNGA KOMMUNER

CAMILLA SJÖVIK
ÄLDREOMSORGSLEDARE I VÅRDÖ KOMMUN

HELI GÅVEFELDT
ÄLDREOMSORGSCHEF, FÖGLÖ KOMMUN

ANN-CHRISTINE ÖSTERBACKA
BOENDEKOORDINATOR, KST

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp