DELA

Arbetssituationen på ÅHS är inte bra

Wille Valve, med anledning av ditt svar på Gun-Marie Lindholms insändare 10 februari i Nya Åland, sista delen i din text, gällande personal och vikariesituationen på ÅHS: var kommer denna information ifrån, vilka kanaler gäller för att framföra korrekt information till styrelsen? Jag jobbar som sjukskötare på en av ÅHS avdelningar och har gjort det i snart 17 år. ALDRIG har vikariesituationen sett så pressad ut som i nuläget.

Vi går i det närmaste hela tiden underbemannade.

Vi har ännu kunnat ge bra vård till patienterna och det för att dagligen byter vi arbetsturer med varandra för att täcka upp, jobbar dubbelpass, jobbar övertid, vi går underbemannade om någon plötsligt insjuknar. Det är i stort sett omöjligt att få in personal till ett morgonpass samma dag någon ringer sig sjuk.

Avdelningssköterskan som har en administrativ tjänst är ute på golvet och jobbar med för att det inte skall totalt braka ihop. Jag vet inte på vilket sätt de arbetstimmarna redovisas.

Vi tänjer på våra gränser. Våra gränser och våras familjers gränser, för ja, vi har faktiskt ett liv även utanför ÅHS.

Vi har gång på gång visat att vi klarar av en god patientvård men sanningen är att nu börjar patientsäkerheten vara i fara. Det brister snart. Vikariaten har utannonserats på nytt för att det inte har funnits sökanden, till en avdelning med 4 lediganslagna långtidsvikariat var det ingen sökande.

I ditt uttalande skriver du att vikarietillgången är god samt att det är en stabil situation. Det stämmer inte Wille Valve, ordinarie personal har sökt sig vidare och flertalet är på gång.

Långtidsvikarier får ingen ordentlig kontinuitet i sin inskolning när de börjar och det blir oerhört tungrott för både dem och ordinarie personalen. Man hinner helt enkelt inte med att visa och skola in. Det blir osäkert och stressande för alla. Flera vikarier blir tyvärr inte långvariga. Det har funnits de som fått tjänst och tackat ja men som sedan slutat efter någon dag.

Vissa arbetspass kan det vara så att man har en inskolning av vikarie samtidigt som man skall handleda en studerande och utöver det skall man även se till att ens arbetsuppgifter blir korrekt och noggrant utförda.

LOVe har även utgjort ett stort problem då vår mest erfarna vårdpersonal, pensionärerna, inte får jobba då de inte skrivit LOVe. Egentligen borde detta jag skriver nu inte vara en nyhet för dig Wille Valve, som styrelseordföranden skall du ju ha kontroll på dessa uppgifter. Men dina uppgifter skiljer sig oerhört från vårdpersonalens uppfattning om situationen.

Vet du när senast styrelsen var intresserad av vad vi som står patienten närmast säger? Vem från styrelsen har sökt oss för att fråga hur det är, hur det går och vad vi har för önskemål, förslag etc?

Har du gjort det Wille Valve?

Hur ser styrelsen på detta med patientsäkerhet?

Ditt svar ger intryck av en stor ironi mot vårdpersonalen, är man ironiskt lagd hittar man mycket ironi i det. Men är man realistiskt lagd ska man läsa någon annans svar.

De åsikter jag har hört om ditt svar är: lögn och påhitt, inte mina ord men det pratas så på golvet.

Jag önskar att du som styrelseordförande i ÅHS kan visa oss de uppgifter där du hämtat informationen om den goda personal/vikariesituationen. Jag önskar verkligen att jag och mina medarbetare kommer att märka av att personalsituationen är så god som du säger.

Tack för ordet och jag ser fram emot ditt svar Wille.

SJUKSKÖTARE MED 30 ÅRS ARBETSERFARENHET INOM VÅRDEN

STYRELSEORDFÖRANDEN SVARAR:

Det finns få organisationer som jag är så stolt över att ha fått arbeta med som ÅHS. Både under och efter pandemin har jag sett ÅHS-anställda klara det ”omöjliga” och därigenom skydda ålänningarna från pandemi och följdsjukdomar. Det skulle aldrig falla mig in att vara ironisk gentemot ÅHS-anställda, däremot är det många i organisationen som förtjänar en utmärkelse för de insatser som gjorts för ålännignarna under de senaste åren.

Jag förstår att det kan låta provocerande, men vi har – verkligen – många sökande till de ordinarie tjänster som utannonserats på ÅHS. För att nämna det färskaste exemplet, så hade vårdchefstjänsten hela 12 sökande. Personalomsättningen inom vårdpersonalen var 8% år 2021, alltså senaste färdigställda personalbokslut. Vilket är lågt. Jag har nyligen hört mig för med överskötarna om vikariesituationen inför sommaren 2023 och fått beskedet att den är god. Däremot har jag förstått att situationen för inhoppare många gånger ser ut exakt som skribenten beskriver det, det vill säga mycket svår. T.ex. när någon/några insjuknar och scheman hastigt måste läggas om.

LOVe är något som ÅHS-styrelsemedlemmarna visat både engagemang och intresse för. På de två senaste styrelsemötena har vi begärt information om kritiken, haft möjlighet att sätta oss in i frågan och resonerat kring hur ÅHS i framtiden kunde säkerställa kunnande för läkemedelshantering i organisationen. Det står helt klart att vi också i framtiden kommer att ha någon slags kunskapsuppföljning, men det är långt ifrån sagt att LOVe i sin nuvarande form är bästa metod. Personligen har jag funderat mycket på hur vi kan säkerställa kunskapsnivåer, utan att skrämma bort våra ”veteraner” som är viktiga och gör en betydelsefull insats för att hålla verksamheten rullande på ÅHS.

Avslutningsvis vill jag tacka Nya Åland för att man låter alla sidor komma till tals och strävar efter att ge en möjligast nyanserad bild av ett komplext ämne.

WILLE VALVE
STYRELSEORDFÖRANDE FÖR ÅHS

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp