DELA

Barn har gjort sitt för coronapandemin

Barn och unga har hittills burit ett tungt ansvar då det gäller motarbetandet av pandemin. Vi har tagit ifrån dem möjligheten att delta i närundervisning, hobbyverksamhet, träffa varandra och sina mor- och farföräldrar. De uppoffringar barn och unga gjort har långt gående konsekvenser.

Det här skolåret får vi inte längre skära ner i barns och ungas grundläggande rättigheter. Tvärtom ska vi göra vårt yttersta för att trygga barnen ett möjligast normal termin och reparera de skador som redan skett.

Det är av största vikt att barn och unga ska få delta i närundervisning. I Finland har barn rätt till en jämlik grundutbildning och distansundervisningen garanterar inte att denna rättighet tryggas. Distansundervisningen har ökat gapet mellan barn som klarar sig bra i skolan och barn som har utmaningar i sin skolgång (Statsrådet 2021:2).

Speciellt barn som är i behov av extra stöd och barn som har sociala utmaningar lider av distansundervisning. Men också barn som normalt sätt klarat sin skolgång mår dåligt av att isoleras och inte få träffa sina kompisar. Barn behöver få ta del av sociala sammanhang för att kunna utvecklas till möjligast välmående vuxna.

Barn har även rätt till fritid, lek och kultur. Detta är inskrivet som en egen punkt FN:s konvention om barnets rättigheter. Att vi skurit ner och tagit ifrån barnens hobbyverksamhet har haft negativa effekter. Förutom att restriktionerna har haft psykiska konsekvenser, har många barn rört på sig mindre och spenderat mera tid framför skärmen. En del barn har till och med slutat sina hobbyer för gott.

Nu är det dags för samhället att ge barn och unga företräde. Restriktioner och rekommendationer ska i fortsättningen riktas mot vuxna, inte barn. Vi vuxna ska fortsätta följa dem. Framför allt ska vi vuxna ha förståelse för att barn och unga gjort sitt för pandemin. Nu ska vi blicka framåt och skapa förutsättningar för barn och unga att må bra. Alla barn har rätt att gå i skola och ha fritidsverksamhet.

PIA SUNDELL
VERKSAMHETSLEDARE
BARNAVÅRDSFÖRENINGEN

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp