DELA
Foto: Päivi Mattila

Vaccinationspersonal blev utan ersättning för pandemiinsatser