DELA

Avsluta tunnelprojektet

I finansutskottets betänkande 6/2005-2006 förordar utskottet att en tunnelkonstruktion utan evakueringstunnel enligt norsk standard skall ligga som grund för kostnadsberäkningen av tunneln Wessingsboda – Bråttö. Ett enigt lagting tog sedan beslutet att det skulle utföras.
Undertecknade anser att beslutsunderlaget var ogenomtänkt och dåligt berett, eftersom man redan inför förundersökningen för tunneln inte visste vilken lagstiftning man skulle följa. Nu 2010 startar man en tillståndsprocess med ÅMHM som sedan skall ge svaret, antagligen efter ett antal rättsprocesser. Vi skymtar redan nästa oklarhet: gäller norsk tunnelstandard på Åland? Antagligen inte!

De nästan 300 markägare och deras vuxna barn som undertecknat uppropet mot tunneln drabbas oskäligt av den här utdragna processen, eftersom vi inte kan planera för framtiden med oklarheterna i bland annat stendeponier och anslutningsvägar.
Vi föreslår att det nuvarande tunnelprojektet Wessingsboda – Bråttö avslutas så att kortruttssystemet kan planeras i detalj och lagstiftningen utredas innan kostsamma förundersökningar dras igång.

Sven-Anders Eriksson
Jenni Vainio