DELA

ÅMHM är en myndighet som ska se till att lagar efterlevs

Med anledning av insändaren ”Är det regeringens enda mål att åländska företag skall åka fast?” som Anders Eriksson (ÅF) skrivit den 8 maj vill vi på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet göra ett par förtydliganden. Först och främst är det inte ÅMHM som är lagstiftande myndighet utan vi är en myndighet som ska tillse att de lagar som stiftas inom våra verksamhetsområden efterlevs. Alla lagar och innehållet i dem tas fram av lagberedningen vid landskapsregeringen och antas i Ålands lagting av beslutsfattande politiker. Detta borde rimligen Anders känna till.

Vi kan också informera om att myndigheten långt ifrån endast är en ”inspektionsmyndighet” utan till lika delar vägleder och informerar nya företagare som vill starta upp verksamheter, rådgör inför ombyggnationer och expandering av verksamheter med mera. Detta är en viktig och prioriterad del av vår verksamhet.

Har Anders läst ÅMHM:s remissvar på den nya livsmedelslagen? Om inte rekommenderas det starkt. Den nya grundavgiften på 150 euro som finns med i förslaget till ny livsmedelslag ifrågasätter även ÅMHM i myndighetens remissvar. Myndigheten anser det oskäligt att debitera alla verksamhetsutövare, oavsett storlek, samma avgift.

Det finns inget eller väldigt lite som ÅMHM anser skulle ”underlätta för byråkraterna” i förslaget till ny livsmedelslag. Tvärtom kommer det kräva väldigt mycket mer arbete från myndighetens sida om förslaget antas. I riket har både ”smileysystemet” och möjligheten att utfärda snabba påföljdsavgifter vid allvarliga brister i livsmedelssäkerheten funnits länge. Vi beräknar att det skulle ta cirka ett år för oss att få alla nya system, rutiner och arbetssätt ändrade för att kunna leva upp till de nya kraven även om vi tillförs resurser för detta. ÅMHM:s självfinansieringsgrad ligger idag på cirka 25 procent medan våra grannar i öster och västerut ligger mycket högre (upp till 90 procent) vilket innebär att både verksamhetsutövare samt privatpersoner i hög utsträckning på Åland inte själva bekostar sina lagstadgade livsmedelskontroller (samt annan tillsyn) som ÅMHM tillhandahåller utan detta är till stor del skattefinansierat som det ser ut idag.

Avslutningsvis vill vi från ÅMHM uppmärksamma att vi med stormsteg går mot valtider, det är viktigt inför valet att ha en öppen och tydlig dialog där korrekta fakta om vår verksamhet sprids. Finns det vidare frågetecken kring vårt arbete, taxa eller remissvar är det fritt fram att kontakta oss under kontorstid.

SUSANNE PERANDER
Myndighetschef

ERICA DANIELSSON
Sektionschef livsmedel

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp