DELA

Alla barn ska ha samma rättigheter till talterapi

För två år sedan fick Ålands skolpsykologer en gemensam organisation. Det här var en efterlängtad reform som vi väntat på över tio år. Nu diskuterar man att bygga en ordentlig organisation för att hantera det ökande antalet hemundervisande familjer i Mariehamns stad. Åland har under de senaste åren lockat till sig flera svenska familjer som vill hemundervisa sina barn vilket inte är möjligt i Sverige.

Det måste finns regler och lagar för hur kommunen ska kontrollera att barnen med hemundervisning får de kunskaper och färdigheter som läroplanen förutsätter. Hittills har enskilda lärarna själva tagit ansvar för de hemundervisade barn. Det skapar ökad arbetsbelastning för lärarna och ger ingen kontinuitet för de hemundervisade barnen och deras vårdnadshavare. Det skulle förstås vara klokare att skapa en organisation på Åland för hemundervisningen med attraktiva lärartjänster.

Med ett samarbete kring hemundervisningen skulle barnens rätt till lärande och jämlik bedömning säkerställas i alla kommuner. Nästa år inrättas en ny tjänst som talterapeut i Mariehamns stad. En motion om detta lämnade jag in i april förra året och det är glädjande att min motion går i uppfyllelse. Mariehamn kommer då att vara den första kommunen som inför en talterapeuttjänst men talterapi behövs även i landsbygds- och skärgårdskommunerna. Det är en tidsfråga tills man inser att enbart en talterapeut i Mariehamns stad har ingen möjlighet att hinna med alla de barn som har språklig sårbarhet. Det är också en tidsfråga tills man bestämmer att en organisation för talterapeuter måste byggas för att ge elever stöd i alla åländska grundskolor och även inom barnomsorgen. Rätt insats ska ges i rätt tid och i rätt miljö. Språkstörningar kan fångas upp och genom förebyggande insatser förbättra barnets självkänsla samt skolgång. Frågan är bara hur länge måste barnen vänta tills detta sker? Och på vems bekostnad ska vi vänta så länge?

Alla barn ska ha samma rättigheter och förutsättningar oberoende av sin hemkommun. Detta är någonting jag är övertygad om att vi alla är överens om.

KRISTINE DZENE (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp