DELA

Ålands radios morsdags-program

I söndags var det Mors dag, och man kunde tänka sig att Ålands eget public service bolag skulle lyfta fram kvinnorna/mödrarna åtminstone den dagen. Men nej. I stället får vi se ett minnesprogram med gamla sjökaptener och deras upplevelser på de sju haven. Personligen skulle jag gärna ha sett ett program om sjömanshustrurna, och deras berättelser om hur det var att under långa tider ensamma få ansvara för hus och hem när mannen var på långfart på sjön.

Men vi lever fortsättningsvis i männens värld. Deras yrkesroller och intressen lyfts fram hela tiden i olika radioprogram, men få är de program som berättar om kvinnorna och deras liv och intressen.

Man kan ju tycka att då vi nu under flera perioder haft både kvinnliga lantråd och kvinnliga talmän, så skulle detta något sätt avspegla sig även i Ålands Radios utbud av programvaror, men så är det ju inte. Men nog hade man väl en gång per år kunna vika en av årets 365 dagar till att handla om den åländska kvinnans avtryck i den åländska historien? Men hon har kanske inte lämnat något avtryck alls, och då finns ju heller ingenting att berätta.

RUNA LISA JANSSON

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Jag vill nog gärna vända på Runa-Lisa Janssons resonemang och framhålla att Ålands Radio värnar om jämställdhet och mångfald under alla årets dagar, inte endast en dag om året. Det här är en av grundbultarna i public service och märks också tydligt i vårt programutbud, som till exempel nu på tisdag då det visas ett program i Ålandskanalen om de första kvinnorna i den åländska politiken.

CAMILLA KARLSSON-HENDERSON

REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE ÅLANDS RADIO OCH TV