DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förslag: Kommission tillsätter radiostyrelse

Hur ska Ålands radio och tv:s styrelse tillsättas i framtiden?

Den frågan dryftades när lagtinget debatterade det mediepolitiska programmet under måndagens plenum.
En fråga som skapade debatt var det förslag som finns i programmet om att det i framtiden eventuellt kan bli lagtinget som ska utse Ålands radio och tvs styrelse. Nu är det landskapsregeringen som utser styrelsen, vilket man menar gör att styrelsen är för politiserad.

Jörgen Pettersson höll Centerns gruppanförande och han ställde sig bakom förslaget att styrelsen ska tillsättas av lagtinget, vilket även fick stöd av flera av de andra partierna.

– Det är viktigt ur principiell synvinkel. För det skulle klippa banden mellan landskapsregeringen – som ska granskas hårt – och Ålands radion och tv och därav minska politiseringen. När det gäller public service skulle det vara extremt viktigt att ha en styrelse där sakkunskap går före eventuella politiska sympatier, sade Jörgen Pettersson.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) menade i en replik att det här skulle ställa till det med landskapsregeringens ägarstyrning.

– Men eventuellt kunde man tänka sig något som motsvarar den arvodeskommission som vi har, som relativt fritt ska ge förslag om arvoden, där man inte ska politisera den frågan. Det är bara en tanke i den här frågan.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!