DELA

Åland kan bli det första rökfria området i Norden

Åland har i stort egen lagstiftningsbehörighet vad gäller tobak och relaterade produkter, till exempel e-cigaretter och därmed har Åland möjligheten att bli ett föredöme i Norden vad gäller tobakspolitiken. Ålands nuvarande mål att bli tobaksfritt till 2040 innebär att man lägger huvudfokus på själva tobaken och inte på vad som gör rökning och annat tobaksbruk skadligt. Målet om ett tobaksfritt Åland skiljer sig från målet i Sverige som är att bli rökfritt 2025 och målet i Finland som är att bli rök-·och nikotinfritt 2030. Ålands mål, som fokuserar på tobak istället för den skadliga röken, riskerar att förhindra att rökare får den information och kunskap de behöver för att fatta informerade beslut om sin rökning och hur de kan minska skadorna.

För att lyckas med målet att få fler att sluta röka är det viktigt att rökarna vet vad det är som framförallt gör cigaretterna skadliga och det är själva förbränningen av tobaken. Rökarna har dock väldigt liten kunskap om detta och underskattar förbränningens farlighet. När HUI Research, som har många års erfarenhet av analys och rådgivning inom konsumtion, samhällsekonomi och stadsutveckling, på vårt uppdrag undersökte svenska rökares kunskap om skadligheten nämner endast 1 procent spontant förbränning som det som gör cigaretten skadlig, vilket tyder på en mycket låg kunskap vad gäller cigarettens absolut största hälsorisk.

Rökarna sammanblandar också risken för rökningsrelaterade sjukdomar med risken för beroende. Det var i undersökningen en utbredd uppfattning att det är nikotinet som är den direkta orsaken till rökningsrelaterade sjukdomar. Nästan en tredjedel av alla som är över 50 år menar att det är nikotinet som är den direkta orsaken till sjukdomar såsom hjärt-·och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer. Inom forskningen är det dock allmänt accepterat att, även om nikotin inte är riskfritt, är skadeeffekterna av nikotin mindre i jämförelse med rökning. Det skadliga med nikotin är främst att det gör människor beroende, men det är inte den primära orsaken till rökningsrelaterad sjukdom.

För att få rökare att sluta tillämpas idag bland annat motiverande samtal och nikotinläkemedel som minskar röksuget. Dessa metoder är framgångsrika men det finns många fall där rökarna har svårt att sluta trots omfattande insatser. Skademinimering är en metod där den som har svårt att sluta röka istället uppmanas övergå till mindre skadliga alternativ. Skademinimering fokuserar på den skadliga röken och inte själva tobaken och innebär att man accepterar att rökare som annars inte skulle sluta med cigaretter använder tobaks-·och nikotinprodukter, så länge de levererar nikotin utan den skadliga förbränningen. Bland annat Norge, Storbritannien och USA tillämpar denna metod för att minska de rökningsrelaterade skadorna.

Att åstadkomma ett rökfritt Åland skulle kunna gå betydligt snabbare om de som idag röker får information om risker kopplade till användandet av olika tobaks-·och nikotinprodukter. Rökarna efterfrågar också denna information. När Ipsos på Philip Morris uppdrag tillfrågade myndiga rökare i Sverige svarade 9 av 10 rökare att myndiga personer som röker ska ha tillgång till korrekt information om nikotin-·och tobaksprodukter för att kunna fatta informerade beslut om sitt rökande.

Åland skulle kunna gå i täten och ge folkhälsomyndigheter ett tydligt uppdrag att öka informationen om produkternas relativa skadegrader och använda skademinimering som strategi för att få befintliga rökare som inte kan sluta att gå över till mindre skadliga alternativ. På detta sätt skulle Åland kunna ta täten i Norden och bli det första rökfria området.

ANETTE ROSENGREN
KONCERNCHEF, PHILIP MORRIS NORDEN

CLAUDE GUIRON
VETENSKAPLIG DIREKTÖR, PHILIP MORRIS NORDEN

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp