DELA
Foto: Jonas Edsvik

Slut på snusimporten och rökförbud på uteserveringar

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för tobaks- och nikotinpolitik har gjort en lista på 35 åtgärdsförslag för ett tobaks- och nikotinfritt Finland år 2030. Bland förslagen finns höjd tobaksskatt, rökförbud på uteserveringar samt ett totalstopp för privat snusimport.