DELA

En tobakslag ur tiden?

Åland, som har ambitionen att vara rökfritt 2040, tar ett avgörande steg mot att göra det lagligt för 15-åringar att sälja tobak.
Detta samtidigt som man i veckan firar internationella rökfria dagen där temat i år är att skydda just ungdomar.

 
I dagens lagstiftning finns inga åldersgränser för försäljning av tobaksprodukter. Det vill man nu ändra på. Enligt det nya lagförslaget som varit upp i behandling i lagtinget under våren ska åldersgränsen för försäljning av tobak ligga på 15 år. Dock finns ett krav på tillsynsansvar för säljande personer under 18 år – en myndig person måste alltså finnas på plats för att kunna övervaka försäljningen. Lagen är hårdare än i Finland, där man inte har någon minimiåldersgräns för minderåriga som säljer under tillsyn.

Förslaget har fått hård kritik av oppositionen men innehållet godkändes likväl i en omröstning i lagtinget i måndags där 16 ledamöter röstade ja och åtta nej. Det ger den nya lagen ett grönt ljus, sex dagar före den internationella rökfria dagen, i ett landskap som vill vara rökfritt år 2040.

Ett liknande förslag , där man ville göra det möjligt för 16-åringar att sälja alkohol fick också det motstånd tidigare i vår. Operativa samverkans och referensgruppen för ANDTS-arbete på Åland (för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) ansåg att lagen gick emot regeringens eget alkohol- och drogpolitiska program.

Med denna lag avvaktar landskapsregeringen och det planeras en revision av hela alkohollagen senare. Försäljningsfrågan kan bli aktuell igen då.

Bakom båda åldersgränsförslag, alltså för tobak och alkohol, vilar samma näringslivstyngd. Att göra det möjligt för ungdomar att jobba i service- och restaurangbranchen där försäljning av både tobak och alkohol kan ingå.

Men det är en vågskål. Jobbmöjligheter balanseras mot riskerna för exponering.

”En av de största riskfaktorerna för tobaksanvändning är social exponering, att man aktivt befinner sig nära användning och hantering av tobak. (…) Tydliga signaler är det viktiga. Den här paragrafen bidrar inte till det. Tvärtom.”, sade Simon Påvals (Lib) under en debatt av förslaget i april.

Att det finns ett tillsynsansvar i lagförslaget är bra. Men hur ska man kontrollera att det efterföljs i praktiken? Ska en myndig person alltid jobba sida vid sida med 15-åringen? Varför kan inte den myndiga personen i så fall själv vara den som säljer tobaken? I de fall där 15-åringen jobbar själv vid kassan, ska hen då tillkalla en myndig person och låta kunden vänta tills denne dyker upp?

Det låter tyvärr inte realistiskt. Risken finns alltså att oövervakade 15-åringar hanterar tobak och i värsta fall till och med kan sälja till andra minderåriga.

På söndag firas internationella rökfria dagen.
Temat detta år är att skydda unga från tobaksföretagens marknadsföring och från att börja röka. Många rökare börjar innan 20 års ålder, vilket gjort att den finländska hälsoorganisationen Ash lobbar för att lyfta åldersgränsen för inköp till just 20 år. Enligt en enkät gjord av Taloustutkimus stöder 70 procent av finländarna en lagändring av detta slag.

Rökning minskar i landet som helhet. Endast sju procent av ungdomarna i åldern 14 till 18 röker dagligen. Men senaste Hälsa i skolan-rapporten från 2019 visar att rökning i årskurs 8-9 ökat på Åland.

Tobaksbranschen utvecklar ständigt nya produkter och nya sätt att marknadsföra sig, speciellt mot yngre målgrupper.

”Sociala influencers som värvats av industrin för fram produkter i sina kanaler till miljonpubliker, även minderåriga”, skriver Ash:s verksamhetsledare Mervi Hara.

Vi får hoppas att den nya lagen inte underminerar det viktiga arbetet för en rökfri ungdom, och i förlängningen ett rökfritt landskap. Det är beklagligt att man inte tog tillfället i akt att visa vägen för en strängt myndig tobaksförsäljning.