DELA
Foto: Patrik Palmén

Kvinnlig gemenskap på öppet hav

Med glädje, mod och ansvarskänsla ska åtta kvinnor från föreningen Ocean Ladies ta sig an Gotland runt. Även om det är en tävling ligger fokus på att värna om haven och uppmuntra kvinnor att prova på nya utmaningar.