DELA

”Män och kvinnor skall vara lika mycket värda”

Dagens feminist är 49-årige Mariehamnaren Robert Jansson.
– För mig är det en självklarhet att alla skall ha lika rättigheter, det är något som jag tycker att alla borde hålla med om.
Robert har utbildat sig inom sociologi och internationella relationer. Man skulle kunna säga att frågor kring jämställdhet har varit som en röd tråd genom de senaste 20 åren av hans liv, då han jobbat med ämnen som rör jämställdhet, lika rättigheter och människors värde.
Många missförstår vad det innebär att vara feminist, hur skulle du förklara vad det är?
– Kortfattat så är en feminist en person som tycker att män och kvinnor skall vara lika mycket värda, och ha samma rättigheter. Det handlar inte om att männen på något sätt skall få mindre makt än de har idag, utan att kvinnor och män skall ha samma.
Har du alltid varit insatt kring feministiska frågor?
– Jag har alltid varit intresserad av det, både från ett lokalt och internationellt perspektiv. Det är en väldigt naturlig del även i mitt arbete där bland annat fredsfrågor samt konflikthantering är aktuella just nu.
Vad jobbar du med?
– Jag jobbar i dagsläget som verksamhetsledare på Emmaus returhandel, i Mariehamn. Mitt jobb och min fritid går mycket hand i hand, vilket jag trivs väldigt bra med. På sidan om jobbet så skulle jag kort kunna omfatta mig själv som en glad kulturkonsument.
Och till sist, vem vill du hälsa till?
– Jag vill hälsa till mina fina barn Signe, Frans, Hugo och Ivar.