Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Mise

Misebesvär till ÅFD

Flera privatpersoner har anmält missnöje mot Mises avfallstaxa och två formella besvär har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol. Ett av besvären har bifogat en rättelseyrkande...

Mise har lagstöd för kompostinspektioner

Kompostinpektionerna som Mise avser utföra i utbyte mot en längre tömningsintervall har förankring i avfallslagen. Det försäkrar Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten. Efter att Mise meddelat...

”Vi vill ha bevis på kompost”

Som väntat beslöt Mise i går att delvis backa beträffande de utskällda, tätare tömningsintervallen. Ålands alla enpersonershushåll får nu behålla sina gamla tömningstider – men med...

Hammarland överväger utträde ur Mise

Hammarlands kommun överväger att dra sig ur Mise. Ett enhälligt kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna. Det var De obundnas ledamot Stellan...

Protester mot Misestation i Korrvik

– Det finns nästan inget ställe i stan där det går mer folk än i Korrvik, och att sätta dit en sopstation för folk som...

Mariehamn ut ur Mise nu

Mise har under årens lopp med all tydlighet visat sig vara en gravt överviktig koloss på lerfötter. Det påtvingade bytet av uppsamlingskärl och tömningsintervall...

Mises nya kärlsystem upprör

Renhållningsmyndigheten Mises övergång till fyrfackssortering för hushåll i Mariehamn har fått kunder att ilskna till. Det handlar om rädsla för kraftigt höjda kostnader och onödiga...

Hur får Mise ta betalt för onödiga ”tomma tömningar”?

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång...

Röstning om tjärasfalt och discgolfbanan

Infrastrukturnämnden i Mariehamn på sitt senaste möte ja till en kostnad på upp till 310 000 euro för att omhänderta en del av tjärasfalten i...

Skrotbilar kan övergå i kommunens ägo

En lagändring har gjort att kommuner kan ta över ägandet av övergivna skrotbilar. Det gör att fler bilar kan städas undan på Åland. Det är Mise...

Senaste nytt

Konststuderande ställer ut

Presidenten ställer in fest