DELA

Jag vill ha svar på frågor om Svinryggen

Jag anser att verksamheter inom en kommun ska vara lagliga. Detta gäller även för bolag eller företag kommunen samarbetar med.

Därför lade jag in en motion angående Svinryggens Deponi Ab (SD). Denna motion hade syftet att a) granska att bolaget har ett giltigt miljötillstånd och b) att granska om det kan uppstå ekonomiska problem i sammanhanget av aktieägaravtalet Jomala kommun ingått med Mariehamn om ägandet av SD.

I svaret jag har fått står det att a) SD har ett giltigt miljötillstånd som är i kraft och b) att ekonomiska risker finns men dessa är låga så länge bolaget följer den uppgjorda planen.

Här har vi olika åsikter. SD:s nya miljötillstånd som skulle innehålla mottagningen av bioavfall har inte vunnit laga kraft då det överklagades. Därmed gäller den gamla från 2012 Åpap innehaft men innebär förbjuder mottagning eller hantering av bioavfall. Så med en verksamheten SD håller på med utan giltigt miljötillstånd enligt mig. Hur är det förresten med krossat glas? Gäller inte samma villkor här, det vill säga får SD lägga nämnd material på deponi enligt detta miljötillstånd som det görs idag?

I aktieägaravtalet står bland annat att kommunen går in i borgen i fall SD inte kan täcka sina utgifter genom avgifter eller om SD måste låna pengar från banken. Är det inte så enligt bokföringens principer att man gör en risk/konsekvensbedömning, kanske ett kostnadsskyddstak/maxsumma och reserverar pengar i fall detta inträffar? Jag fick inte svar på det om till exempel en miljösanering i området måste genomföras.

Vidare frågor jag ville anföra kunde inte ställas då jag under fullmäktigemötet blivit avbruten. Ett märkligt förfarande i ett demokratiskt forum tycker jag. Därför ställer jag dem här.

På SD:s område vill man även bygga en biogasanläggning. Syftet med den är att man bland annat vill kunna tanka sopbilar som kör under Mises regi. Detta kan man ifrågasätta då jag tycker att fria entreprenörer ska inte utkonkurreras av statliga myndigheter. Därför frågar jag så här.

1) Tänker Jomala kommun även i fortsättningen vara med och finansiera en biogasanläggning på SD:s område trots en ekonomisk presentation tyder på stora brister i beredningen och lönsamheten och man dessutom inledd arbetet trots förbud av Ålands förvaltningsdomstolen?

2) SD ska leverera all sitt bioavfall för behandling till företaget Ålbiocom i Gunnarsby. SD har 2020/21 fakturerat MISE för cirka 200 ton bioavfall som inte levererats vidare till Ålbiocom.

Vad gjorde SD med de 200 ton? Kördes det till Uppsala för förbränning? Nu ska man veta att skillnaden mellan bioavfall och brännbart avfall äe 50 euro per ton. Så har SD ”svindlat” till sig differensen genom att inte föra vidare bioavfallet till lokal behandling utan till förbränning till Sverige?

Jag anser att alla dessa frågor skulle kunna diskuteras under fullmäktigemötet. Men detta var inte möjligt då.

Därför att jag anser att skattebetalarnas pengar ska användas på varsamt sätt och medborgarna är värda en god och prisvärd service.

RENÉ JANETZKO, (OB), Fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Fotnot: Svinryggen har avböjt att kommentera.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp