Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Budgeten

Folkis startar blåljuslinje

Folkhögskolan på Åland ska starta en studieförberedande utbildning för blåljuspersonal, alltså för polis, räddningsväsendet och gränsbevakningen. Utbildningen ska förbereda studerande för urvalsproven och ersätter...

Högskolans bolagisering avbryts

Arbetet med att bolagisera Högskolan på Åland pausas. – Nu låter vi saker och ting hinna ikapp i stället för att rusa iväg ytterligare utan att...

Program för skogsbruks-åtgärder planeras

Landskapsregeringen vill starta ett program där markägare frivilligt eller mot ersättning ska kunna skydda eller förbättra skogarnas naturvärden. Några specifika medel finns ännu inte...

Landskapsregeringen utreder medieavgiften

Landskapsregeringen ska utreda om finansieringen av public service, alltså Ålands radio och tv, kan ingå i budgeten i stället för att uppbäras genom medieavgiften....

Medis får ny finansiering

Medis finansiering ska få en ny form. I stället för landskapsandelar ska landskapet betala ett stöd direkt till Medis. Först ska landskapet dock stifta...

Gymnasiet blir kostnadsfritt

Från och med hösten 2023 vill landskapsregeringen att läromedel och redskap i gymnasiet blir kostnadsfria. Det ska fastslås i den revidering av gymnasielagen som är...

Prästösundsbro – men utan pengar

Landskapsregeringen skriver att arbetet med en bro över Prästösund, där Töftöfärjan i dag trafikerar, ska ”återaktiveras”. Inga medel avsätts för bron, och i tidigare budgetförslag...

200 000 för kultur och idrott i skolan

Landskapsregeringen reserverar 100 000 euro i Paf-medel för satsningen ”rörelse i skolan”. Syftet är att stimulera barn och unga till fysisk aktivitet i anslutning till...

Tvåårig satsning på Ålands attraktionskraft

Ålands attraktionskraft för boende, företag och besökare ska stärkas genom en tvåårig satsning där landskapsregeringens arbete ska samordnas i samarbete med ett stort antal...

Halva regeringen vill utreda tunneln

Landskapsregeringen reserverar 500 000 euro för en förstudie för Föglötunneln. Men endast fyra av sju ministrar ville ha med anslaget i budgeten. I budgetförslaget finns ett...