DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapsregeringen utreder medieavgiften

Landskapsregeringen ska utreda om finansieringen av public service, alltså Ålands radio och tv, kan ingå i budgeten i stället för att uppbäras genom medieavgiften. Enligt ansvarige ministern Harry Jansson (C) vill man se över alla alternativ för att underlätta för hushållen, som drabbats av kraftiga kostnadsökningar den senaste tiden. Men att finansiera public service med budgetmedel sätter också radions oberoende på spel, medger han.