DELA
Foto: Jonas Edsvik
Ålands förvaltningsdomstol avslår MArcus Måtars besvär om fastighetsskatten.

ÅFD avslår Måtars besvär

Den 25 oktober 2022 tog Mariehamns stadsfullmäktige beslutet att procenten för fatighetsskatter för stadigvarande bostadshus skulle fastställas till 0,50 procent. Marcus Måtar (Ob) valde att besvära sig mot beslutet till Ålands förvaltningsdomstol. Måtar hävdade att det är ”helt slumpaktigt” om ett fastighetsskattevärde i verkligheten är korrekt eller inte.