DELA

Westerlund: ”Gör om Paf- ansökningarna”

Ansökningsperioden för Paf-bidrag har gått ut. Nu oroas Ålands Idrotts sportchef Jani Westerlund över att allt färre mindre föreningar får ta del av pengarna.
– Vi måste underlätta processen för småklubbar, säger han.


Ett drygt trettiotal idrottsföreningar har sökt bidrag hos Paf, vars ansökningsperiod gick ut i förra veckan. Det är några färre än i fjol, men att antalet småföreningar som söker bidrag ständigt minskar i antal är det som verkligen oroar de styrande inom idrotten.
– För många mindre eller nystartade föreningar blir processen att söka Paf-bidrag så mycket svårare än hos större föreningar som har rutin på det och kan avsätta personal att ägna sig åt bidragsdelen, säger Jani Westerlund, sportchef på Ålands Idrott.
Westerlund vill att ansökningsprocessen ska bli lättare för de föreningar som söker mindre bidrag.
– Som det är i dag känner säkert många att jobbet med att ansöka är så besvärligt att man i stället struntar i det. Därför måste det bli lättare för små och medelstora föreningar att göra sina ansökningar.
Jani Westerlund är medveten om att flera instanser måste jobba tillsammans över tid för att få till stånd den förändring han anser nödvändig.
– Flera ideella föreningar går på knäna i sin verksamhet och har det svårt ekonomiskt. Men vi är i det gynnsamma läget nu att Paf går väldigt bra och att det därför finns pengar att hämta för idrotten.

Oskar Magnusson