DELA

Nyordning för idrottens finansiering

ALLMÄNT. Landskapsregeringen byter inriktning för idrottens finansiering.
Med en klumpsumma som Ålands idrottsförbund får disponera fritt hoppas man komma undan plötsliga ansökningar om extrabidrag.
– Det har funnits ett behov att staga upp idrottsbudgeten, säger kulturbyråchefen Jan-Ole Lönnblad.
Landskapsregeringen drar upp nya riklinjer för hur finansieringen av idrottsverksamheten ska se ut i framtiden.
Kulturbyråchefen Jan-Ole Lönnblad säger att man från politiskt håll känt ett behov av att se över hur den sköts.
– Från regeringens håll vill man känna att man hänger med i svängarna vad gäller Idrottsförbundet och dess verksamhet. Och nu har vi tagit fram riktlinjer för vad som ska gälla framöver, säger Jan-Ole Lönnblad.
– Det har kanske saknats lite tidigare. Principer för hur regeringen tänker sig att idrottspengarna ska användas. Alltså för vilka ändamål i stort, inte detaljfördelningen.


Klumpsumma
Framöver ska Ålands idrottsförbund få en klumpsumma varje år att fritt disponera inom sin verksamhet.
På så vis hoppas Jan-Ole Lönnblad komma ifrån problematiken med sena bidragansökningar.
– Det har blivit lite knepigt tidigare med budgeten när idrotten kommer med plötsliga förhoppningar om extra anslag på våren när de exempelvis planerar för ett arrangemang på sommaren. När budgeten redan är satt har det varit svårt att tillmötesgå deras förhoppningar, eftersom det handlar om vad som finns i den totala ramen av Paf-medel för kulturella och sociala ändamål.
Enligt Lönnblad är både regeringen och idrottsrörelsen tillfreds med nyordningen.


Nästa år
– Nu får Ålands idrottsförbund en klumpsumma att disponera efter egna bedömningar och för eventualiteter som kan uppstå. Som exempel kan man ta Åland United som gick till regeringen för att få ett bidrag till sitt Champions League-spel. I fortsättningen är tanken att föreningar ska kunna gå till Idrottsförbundet direkt med sådana ansökningar, säger Jan-Ole Lönnblad.
Tanken är att de nya riktlinjerna träder i kraft till nästa års budgetarbete.
– Ja, till landskapsbudgeten 2016 ska vi arbeta efter den här principen även om ingenting är hugget i sten ännu.

Oskar Magnusson