DELA
Foto: Stefan Öhberg

WHA-projektet fortsätter

FOTBOLL. Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena (WHA) fortlöper enligt plan.
Installationen av de underliggande värmerören på WHA är nu klar och även installationen av planens bevattningssystem är så gott som avslutad.