DELA

”Vill förlänga startsträckan”

SIMNING. På måndag håller IFK Mariehamn rf årsmöte på WHA.

I ett mejlutskick till IFK:s simsektions medlemmar skriver representanter från den nybildade föreningen IFK Simning Åland bland annat att:

”Vi i IFK Simning Ålands styrelse vill gärna att ni som är medlemmar i föreningen IFK Mariehamn deltar i IFK Mariehamns årsmöte… Vi anser att simsektionen ska avslutas och att de likvida medel som finns ska betalas ut till den nya föreningen för att komma simverksamheten tillgodo. Om mötet beslutar att sektionen ska lämnas vilande kan IFK Mariehamn rf behålla kassan inom föreningen”.

IFK Simning Åland bildades i oktober. Målet är att samla den åländska simsporten i en och samma förening, och komma bort ifrån den gamla ordningen där Sunds IF och IFK Mariehamn bedrev träning i egen regi. Dessutom hoppas man i förlängningen att även takorganisationen ÅID avvecklar sin simsektion.

– Organisationen med ÅID har blivit lite otidsenlig, och därför tyckte vi att det var dags att bilda en ny förening för alla åländska simmare, säger Kjell Hansen, ordf. för nybildade IFK Simning Åland som ämnar starta upp sin tävlingsverksamhet i slutet av sommaren.

Inför årsmötet på måndag hoppas den nya simföreningen att så många som möjligt ur IFK:s simsektion ska medverka för att få till stånd en nedläggning av sektionen. Annars menar Hansen att risken är att simsektionen förklaras vilande, och att det i så fall blir lättare att på nytt väcka liv i framtiden.

Läs mer i fredagens Nyan