DELA

Öspelen gick 147.000 euro plus

ÖSPEL. Öspelen som arrangerades på Åland i somras gav ett överskott på 147.000 euro.
– Tack vare en massiv frivillig arbetsinsats och lägre kostnader än väntat var detta möjligt. Det garanterar att vi kan fortsätta stödja Ålands deltagande i öspelen, säger organisationens ordförande Dick Ekström.
2009 års öspel, som arrangerades på Åland under åtta dagar i somras, blev lyckat på många vis. Solen sken i stort sett oavbrutet under tävlingsdagarna och de åländska deltagarna presterade fina resultat. Dessutom blev den totala publiksiffran rekordstor, närmare 60.000. Nu visar även öspelorganisationen uträkningar ett positivt resultat.
– Det har kommit in räkningar under hela hösten, men som det ser ut nu kan jag ganska säkert säga att det blir 147.000 euro över, säger organisationens ordförande Dick Ekström.


Prisar de frivilliga
Han menar att det som ligger till grund för det positiva resultatet är den stora insatsen som alla frivilligarbetare stod för både före och under öspelen.
– Uppskattningsvis så ligger det minst 120.000 arbetstimmar bakom och skulle vi ha betala ut lön för de timmarna så skulle det inte ha gått, säger han.
Enligt Ekström gjordes också stora besparingar genom välplanerade inköp.
– Visst har vi fått in en hel del genom försäljning och sponsoravtal, men största delen lyckades vi spara in när vi köpte in redskap för sommarsporterna billigare under vintern när det inte var säsong. Mest av allt sparade vi på segelbåtarna som vi lyckades köpa in från USA betydligt billigare än vad vi budgeterat för samtidigt som vi gjorde kursvinst på dollarn, säger Ekström.


Garanterar fortsatt deltagande
Även när Åland arrangerade öspelen 1991 blev resultatet plus, och enligt Ekström är det ingen av de tidigare arrangörerna som klarat lika bra ekonomiska resultat.
Överskottet kommer oavkortat att föras över till Stiftelsen ÅIG-91, vars främsta uppgift är att se till att bekosta de åländska deltagarnas medverkan.
– Från det att stiftelsen grundades efter öspelen 1991 fram till 2007 har stiftelsen betalat 120.000 euro för att de åländska deltagarna ska kunna vara med och tävla. Att det nu blev ett tillskott på 147.000 euro garanterar att vi även fortsättningsvis kan stöda Ålands deltagande i öspelen, säger Ekström.


Öspelspärlan
Stiftelsens pengar ska dessutom gå till att arrangera öspel på hemmaplan samt att utse ”öspelspärlan” inom den åländska öspelstruppen. Den utmärkelsen delas ut vartannat år efter varje öspel och för drygt en vecka sedan var det Johan Pettersson, som tog öspelsguld i pingis, som fick priset. Vinnaren har rätt att valfritt välja en föreläsning som är gratis för alla åhörare och hålls på Åland.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax