DELA

Ny gymnastikarena närmare förverkligande

– Vår nuvarande lokal är inte endamålsenlig.
Gymnastics Åland har sen 2014 arbetat med att få möjlighet att bygga en egen gymnastikarena. Den nuvarande hallen är för liten för det allt mer växande antalet unga gymnaster, menar verksamhetsledare Ylva Watkins.