DELA

Lyyski hedersmedlem i IFK

FOTBOLL. I anslutning till IFK Mariehamn rf:s årsmöte i måndags höll IFK Mariehamn fotboll rf sitt årsmöte på WHA.

I årsredovisningen noterades ett positivt resultat om 967,31 euro, en ökning med drygt 900 euro jämfört med 2014 års resultat. Det egna kapitalet uppgår till 19 455,46 euro.

På årsmötet valdes IFK Mariehamns förre a-lagstränare Pekka Lyyski till hedersmedlem nummer två i föreningen för sina stora insatser i föreningen under många år. Sedan tidigare är Robert Mann hedersmedlem i IFK-fotboll. (om)