DELA
Foto: Oskar MagnussonÅlands skidtunnel ab:s Rune Karlsson (ordf.) och Lars Janlöv (sekr.).

Jomalanej till skidtunnelaktier

SKIDOR. Ålands skidtunnel ab arbetar för att få bygga en skidtunnel på Åland, i anslutning till skid- och skidskyttecentrum i Jomala. Tunneln väntas kosta omkring sex miljoner euro att bygga och de årliga driftskostnaderna är beräknade till 285 000 euro och investeringskalkylen bygger på att 14 600 besökare årligen nyttjar skidtunneln två till tre gånger per år. Den preliminära finansieringen består i 50 procent Paf-lån och 25 procent i bidrag från landskapsregeringen. Den sista fjärdedelen ska bolaget få in via en aktieemission där kommuner, näringsliv och privatpersoner erbjuds teckna aktier.

När frågan om aktieteckning kom upp i Jomalas kommunstyrelse blev svaret nej.

– En skidtunnel är trots allt frivillig verksamhet och vi har andra investeringsbehov i kommunen som det ska ställas emot, säger kommundirektör John Eriksson.

Ålands skidtunnel ab har skickat ut förfrågningar om aktieteckning även till övriga åländska kommuner, men fått nej. Mariehamn har bordlagt frågan.

– Vi visste att det skulle vara svårt att få kommunerna med, men ville åtminstone ställa frågan. Det är mest Jomala och Mariehamn vi är lite besvikna på eftersom den här satsningen kommer mest dem till del, säger Rune Karlsson, ordförande i Ålands skidtunnel ab.

Men projektet fortsätter.

– Ja, slutdatum för aktieteckningen kommer vi att förlänga. Sen ska vi också uppvakta storföretagen. Jag tror att vi kan klara av det ändå, säger Rune Karlsson. (om)