DELA

Ingen parkering på grusplanen

ALLMÄNT. Anläggandet av en konstgräsplan i Idrottsparken har påbörjats. Därmed kan man inte parkera på grusplanen mer i sommar.
Publik som kommer till Idrottsparken för att se fotboll eller annan idrott ombeds parkera vid Ålands lyceum, Ålands yrkesskola, Idrottsgården eller på gatorna nära arenan i fortsättningen. (ml)