DELA

IFK är missnöjt med Ålands fotbollförbund

FOTBOLL. IFK Mariehamn r.f. är sedan lång tid tillbaka missnöjt med verksamheten som Ålands fotbollförbund (ÅFF) bedriver. Nu utreder man möjligheten att byta distrikt.
– Någon gång måste man dra en gräns och gå vidare, säger fotbollssektionens ordförande Mikael Granskog.
IFK Mariehamn r.f. tycker inte att man får den respons, den service och den nytta man vill ha av ÅFF.
Redan ifjol initierade man därför att ÅFF skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundets verksamhet och ge förslag till hur man kan optimera sina resurser på ett effektivt sätt.
Arbetsgruppen tog fram konkreta åtgärdsförslag (se faktarutan) och lämnade in dem före årsskiftet.
Har något hänt med förslagen sedan dess?
– Det är en bra fråga. Inget som jag känner till i alla fall, säger Granskog.
IFK ber nu ÅFF:s styrelse att på sitt vårmöte redovisa vilka slutledningar som dragits av arbetsgruppens arbete och vilka konkreta beslut och åtgärder som vidtagits efter att slutrapporten lämnades in.
IFK påpekar också att ÅFF påbörjade ett arbete med föreningsutveckling redan i november 2010 och man önskar att styrelsen redovisar vilka slutledningar som dragits av det arbetet och vilka konkreta beslut och åtgärder som vidtagits.
Man vill också att ÅFF:s styrelse motiverar vilken nytta IFK har av att tillhöra förbundet i dag och i framtiden.
ÅFF:s ordförande Styrbjörn Oskarsson säger att styrelsen tar upp IFK:s skrivelse på sitt vårmöte den 10 maj. Före det vill han inte bemöta kritiken.


Byte till Åbo distrikt?
IFK har också skickat en skrivelse till Finlands bollförbund (FBF).
– ÅFF omsätter 230.000 euro årligen vilket är en betydande summa och vi som den klart största medlemmen känner att resurserna allokeras på en spretig verksamhet med diffusa kvalitetskrav liksom uppföljning, skriver man.
IFK informerar också FBF om arbetsgruppen som tagit fram åtgärdsförslagen.
– Styrelsens beslutsfattande och verkställande av förändringsåtgärder är dock otillfredsställande långsamt. Nu säger vi i IFK ifrån, vi accepterar inte ÅFF:s styrelsearbete och distriktets verksamhet fyller enligt vår uppfattning inte dagens krav och förväntningar, skriver man.
IFK hoppas att Finlands bollförbund ska lösa det dödläge som man anser råder inom ÅFF:s verksamhet. Samtidigt begär IFK att Finlands bollförbund utreder och bekräftar om det är möjligt för IFK att i värsta fall byta distriktstillhörighet till Åbo distrikt och hur man i så fall ska gå till väga.
– Vi vill veta vad vi har för alternativ. Vi ska skicka en skrivelse till Ålands idrott också och fråga hur fördelningen av Paf-pengar skulle se ut om vi frigör oss från den takorganisation som ÅFF är. När vi fått svar på de frågorna får vi göra en bedömning över hur vi ska gå vidare. Beslutet räknar jag med att vi tar när vi fått tillräcklig information om alternativen, säger Granskog.
Målsättningen är att ändringen träder i kraft den 1 november i år, samtidigt som fotbollen flyttar från nuvarande IFK Mariehamn r.f. till den nybildade grenföreningen IFK Mariehamn Fotboll r.f. vars distriktstillhörighet är öppen tills vidare.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax