DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅGK utfärdar tävlingsförbud mot trolig fuskare

GOLF. En av ÅGK:s mer aktiva medlemmar anklagas för fusk. Och nu har tävlingskommittén, på inrådan av det nationella golfförbundet, utfärdat tävlingsförbud mot personen ifråga.

– Det är väldigt ovanligt, säger Håkan Clemes, ordförande i ÅGK.
Ålands Golfklubbs tävlingskommitté har utfärdat tävlingsförbud mot en av sina medlemmar. Personen i fråga anklagas för att ha fuskat med sitt spelhandicap, det system som används för att jämna ut skillnader mellan golfspelare.
Beslutet sker på inrådan av Finlands golfförbund men är taget av ÅGK:s tävlingskommitté.
– Det är inte vår sak att stänga av spelaren i fråga utan ÅGK:s. Däremot har ÅGK begärt ett utlåtande från oss och i det rekommenderar vi ett förbud, säger Petri Peltoniemi, ordförande i Finlands golfförbund.

”Väldigt ovanligt”

Håkan Clemes, ordförande i ÅGK, bekräftar det som Petri Peltoniemi säger.
– Ja, ÅGK:s tävlingskommitté har begärt ett utlåtande. Och därefter har kommittén också valt att följa förbundets rekommendationer, säger Håkan Clemes.
Enligt Håkan Clemes gäller tävlingsförbudet över 8,5 månader. Han poängterar också att medlemmen har rätt att lämna in besvär.
– I och med att besvärstiden ännu gäller vill jag inte gå ut med ytterligare detaljer.

Hur vanligt är det att ÅGK utfärdar tävlingsförbud mot medlemmar?

– Det är väldigt ovanligt, säger Håkan Clemes avslutningsvis.