DELA
Foto: PRIVATSTARTEN Har just gått i loppet för 11-åringar.

Ålands idrott kartlägger ungdomsidrotten

ALLMÄNT. Ålands idrott kommer att kartlägga hur många barn och ungdomar det finns inom idrotten i dag. Tillvägagångssättet är en webbaserad enkät som medlemsorganisationerna ska fylla i under den första veckan i maj.

Efter kartläggningen kommer Ålands idrott att påbörja sitt arbete med vad och hur vi man ska kunna engagera fler ungdomar på olika nivåer inom idrotten.

I ett pressmeddelande skriver Ålands idrott om sin ungdomssatsning att:

”Ålands idrott ser ungdomar som en stor potential inom idrotten. Vi ser möjligheterna att få mer unga delaktiga och har efter Idrottstinget fått ett uppdrag att göra en större ungdomssatsning för att kunna engagera fler barn och ungdomar att medverka och/eller stanna kvar inom idrottsrörelsen som aktiva, ledare, funktionärer eller som förtroendevalda. Ungdomssatsningen som startas upp 2015, kommer enligt plan att utformas under de närmaste tre åren.” (om)