DELA
Foto: Stefan Öhberg
Diakonissorna Ann-Lis Biström och Lisbet Nordlund berättar om diakonins historia, hur både utbildningen och arbetsuppgifterna förändrats på 150 år.

Yrket har förändrats men värdegrunden är den samma