DELA
Foto: Erkki SantamalaTILL DO Nu blir det diskrimineringsombudsmannen som får granska antagningssystemet.

Yrkesgymnasiet anmäls för diskriminering

När en elev med funktionshinder söker till en yrkesutbildning på Åland tas ingen hänsyn till betygen. Istället görs en skild typ av prövning som elever utan funktionshinder inte behöver göra.

Nu har mamma Petra Svens fått nog.
Den 3 juni skrev Petra Svens en insändare till Nya Åland där hon kritiserade antagningssystemet till Ålands yrkesgymnasium för elever med funktionshinder.

Dessa elever kan i grundskolan ha fått en så kallad anpassad läroplan där de fått tillgång till olika hjälpmedel för att underlätta inlärningen. Hon berättar att det räcker med att eleven har anpassad läroplan i ett ämne, för att inte kunna söka gymnasieutbildning på samma villkor som elever utan anpassad läroplan.

Istället för att söka på betygspoäng får dessa elever istället utföra en så kallad prövning. Den består av två delar, en kunskapsdel som testar eleven i svenska, engelska och matematik samt en social del där elevens intresse för ämnet bedöms genom att eleven får delta i utbildningens undervisning en dag.

I övriga Finland gäller den allmänna antagningen även för elever med anpassad läroplan.

Fallet är nu anmält till diskrimineringsombudsmannen.