DELA
Foto: Jonas Edsvik
Studerande i Ålands yrkesgymnasium känner mer skolglädje än både elever i årskurs 8 -9 och Ålands lyceum.

Resultatet av Hälsa i skolan visar: Yrkeseleverna är mest skolglada

86,3 procent av eleverna i de åländska yrkesläroanstalterna tycker om att gå i skolan. Det framgår av senaste Hälsa i skolan-enkäten. Det skiljer sig från 59,6 procent av åttonde- och niondeklassarna och 71,1 procent av lyceisterna.