DELA
Foto: Erkki Santamala
Ett bisamhälle kan vara smittat av Amerikansk yngelröta utan att uppvisa några symtom. Bina på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivfoto: Erkki Santamala

Yngelröta bekräftadpå biodling i Eckerö

En biodling i Eckerö misstänks ha drabbats av amerikansk yngelröta. Landskapsregeringen har därför utfärdat ett beslut om åtgärder för att förhindra eventuell vidare spridning av sjukdomen.