DELA
Foto: Rasmus Olin

Förlorade tvist om bileverans

En äppelodlare har förlorat en tvist om bikupeleveranser i både tingsrätten och hovrätten.

Bikupeköparen måste betala bikuporna, kringkostnader och säljarens rättegångskostnader, totalt drygt 12 000 euro.
I maj 2015 sålde biodlaren 20 bisamhällen till köparen för 7 400 euro. Köparen betalade 1 600 euro men resten av skulden förblev obetald. Först i september meddelade köparen muntligen att han inte var nöjd med kvaliteten på själva kuporna och vägrade betala resten.

I februari i år kom tingsrättens dom där säljaren fick rätt. Domstolen ålade köparen att betala den återstående skulden på 5 416 euro plus ränta, indrivningskostnad på 210 euro och 6 500 euro för säljarns rättegångskostnader.

Köparen överklagade domen till hovrätten som gav sitt beslut i går. Hovrätten hittar inget skäl till att tingsrättens domslut inte skulle vara riktigt och beviljade inte tillstånd för fortsatt handläggning. Tingsrättens avgörande står därför fast.

Annika Orre