DELA

WWF:s insamling blir rättsfråga

Världsnaturfonden WWF fick i juni tillstånd av landskapsregeringen för penninginsamling. WWF överlät tillståndet till aktiebolaget Fundraising som i sin tur ansökte om näringsrätt men fick nej. Beslutet överklagades till högsta förvaltningsdomstolen som nu begärt ett utlåtande av landskapet. I det konstateras bland annat tillstånd inte får överlåtas och att Fundraising därför borde ha sökt också om lov för penninginsamlingen. Men det skulle stöta på patrull eftersom praxis är att inte ge tillstånd till bolag med verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. (tt-s)