DELA
Foto: Jonas Edsvik

Anders Wiklöf beredd på strid för Alandia-aktien

– Jag förstår inte varför Ömsen motarbetar Wiklöf Holding, ett åländskt bolag som betalar rätt mycket i försäkringspremier, som ägare i Alandia. Vad är de rädda för?
Anders Wiklöf, ensamägare till Wiklöf Holding, är öppet kritisk mot Ömsens och helägda dotterbolaget RÖF Invests beslut att lägga hembud på den aktie i försäkringsaktiebolaget Alandia som holdingbolaget nyligen köpte av Viking Line. Priset för aktien var 7 500 euro, betydligt högre än i tidigare affärer som gjorts med aktien.

Det hela tog sin början på Ömsens bolagsstämma den 26 april där Wiklöf Holding och Viking Line använde sig av Ömsens egna anvisningar och föreslog tre nya medlemmar från de egna bolagen – tre kvinnor för att öka jämställdheten – till Ömsens förvaltningsråd. Svaret blev att kontakt borde ha tagits med valberedningen på förhand och det hela förföll.

Anders Wiklöf döljer inte sin besvikelse över hur förslaget bemöttes.

– Det står uttryckligen i Ömsens årsberättelse att varje ägare kan föreslå medlemmar till förvaltningsrådet. Vi följde bara det som Ömsen själv har skrivit. Ändå blev stämningen dålig när vi kom med vårt förslag. Varför har man en sån skrivning om man inte lever upp till den?

Det här är bakgrunden till att Wiklöf Holding ville ta sig in i Försäkrings Ab Alandia genom att köpa en aktie av Viking Line. Att Viking sålde en aktie har i sin tur att göra med att Ömsen, genom dotterbolaget RÖF Invest, på Alandias stämma röstat ner styrelsens förslag om att slopa hembudsklausulen som de tre största ägarna Rettig, Viking Line och Rederi Ab Eckerö ville. Landskapsregeringen och Gotlandsbolagen stod på Ömsens sida och ville behålla hembudsklausulen.

Ömsens agerande ledde till att läget tillspetsades ytterligare. Efter Ömsens besked om hembud på Wiklöf Holdings aktie – och det till ett väsentligt lägre pris än det som holdingbolaget betalade – är situationen ännu mera spänd.

– Jag förstår ingenting. Varför vill Ömsen stänga oss ute från Alandia, vi som är ett åländskt bolag? Varför vill man inte släppa in oss? Ömsen säger att man vill äga aktier för att Alandia är ett bra bolag, och därför vill vi också äga aktier.

Läs mer i torsdagens Nya Åland där också Ömsens vd Dan-Erik Woivalin ger sin syn på saken.