DELA

WHA får heta WHA – även i fortsättningen

ALLMÄNT. År 2005 slöt Mariehamns stad och Wiklöf Holding Ab ett tioårigt avtal för finansiering av den nya läktaren på Idrottsparken.Avtalet, som går ut den 30 juni, innebar att staden erhöll 370 000 euro samt att Wiklöf Holding Ab fick rätten till arenanamnet. Dessutom fastslogs att bolaget hade rätten att förlänga avtalet i högst fem år under förutsättning att parterna kom överens om en ny prissättning. Det nya förslaget gör gällande att staden erhåller 10 000 euro per år under en femårsperiod för att arenan även i fortsättningsvis ska heta Wiklöf Holding Arena. Beslut om samarbetsavtalets förlängning tas på Bildningsnämndens möte på onsdag. (om)