DELA
Foto: Pressbild

Viveka Eriksson fick förtjänsttecken

Viveka Eriksson, före detta lantråd och talman, har tilldelats Folktingets förtjänsttecken.
Viveka Eriksson tilldelas på Svenska dagen 2018 Folktingets förtjänsttecken. Folktinget nämner i motiveringen att Viveka Eriksson innehaft både lantråds- och talmansposten på Åland och varit medlem i Ålandskommittén, och att hon ”ständigt arbetat för svenskan med devisen att ett stärkt språkskydd för Åland gagnar hela Finland, framförallt de svenskspråkiga”.

Folktinget delade i år ut en förtjänstmedalj i silver och tio förtjänstmedaljer. Förtjänsttecknet i silver tilldelades Jan-Erik Enestam, före detta riksdagsledamot, minister och ordförande för Svenska folkpartiet.