DELA
Foto: Stefan Öhberg

Vindkraftsparkernas miljöpåverkan utreds

Vindkraftsföretaget OX2 tar hjälp av ett svenskt och ett finskt bolag som ska utföra miljökonsekvensbedömningar på deras framtida vindkraftsparker. På det 1000 kvadratkilometer stora området man valt ut, ute på Ålands hav, ska man undersöka både det marina- och fågellivet.

Det finska bolaget Avescapes Oy Ab och det svenska bolaget Aquabiota Consulting ABC Ab blev förra veckan beviljade näringsrätt att verka på Åland. Det är på uppdrag av vindkraftsföretaget OX2 som Avescapes Oy och Aquabiota ska utföra miljöundersökningar.

Tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag planerar OX2 bygget av en storskalig, havsbaserad vindkraftspark, både norr och söder om Åland. Projekten heter Noatun Åland Nord och Noatun Åland Syd. Områdena har Ålands landskapsregering själva utsett som mest lämpliga för vindkraft.

– Det rör sig om ett 1000 kvadratkilometer stort område, säger Anders Wiklund som är ambassadör.

Det svenska Aquabiota Consulting ABC Ab får näringsrätt från och med första augusti i år fram tills år 2027. Tillståndet gäller för miljöundersökningar inför byggande av havsbaserad vindkraft. Vad vindkraften kan ha för konsekvenser för havet.

– Deras uppdrag är att titta på det marina livet. På allt som sker under vattenytan, säger Wiklund.

 

Läs mer i dagens tidning!