DELA
Foto: Ida Jansson

Vill ge 50 000 till flyktingar

Mariehamns stad borde ge pengar till organisationer som hjälper flyktingar i stället för att ta emot dem hit. Det föreslår Stephan Toivonen (ÅLD) i en motion.
Inställningen inom Åländsk demokrati är att Åland inte ska ta emot flyktingar utan i stället ska stödja de organisationer som arbetar med hjälpverksamhet nära flyktingarnas hemländer.

– Röda korset i Sverige vädjar exempelvis om hjälp på plats. För 248 kronor (cirka 25, 80 euro, red. anm.) kan man betala för ett matpaket för en månad för en familj, skriver fullmäktigeledamot Stephan Toivonen i en motion som han lämnade in till stadsfullmäktige i Mariehamn tidigare i veckan. Han vill nu att stadens förvaltning utreder om man i stället för att ta emot fler flyktingar kunde bli ett föredöme och ge pengar till organsiationer. Till att börja med skulle det handla om 50 000 euro.

I en annan motion vill Toivonen att man kontrollerar stadens alla trafikskyltar. Skyltningen är enligt honom både krånglig och på vissa ställen felaktig.

Också Rauli Lehtinen (Lib) har lämnat in en motion som handlar om en trafikutredning. Han och andra liberaler i fullmäktige vill att alla platser i staden där gång- och cykelvägar korsar gator med motorburna fordon kartläggs, analyseras och riskbedöms och att de åtgärdas om de är farliga.

Lehtinen vill också att staden ska utreda om det finns behov för jordmaterialstationer där överloppsmassor kunde deponeras för att sedan återvändas.

I en femte motion vill Liberala stadsgruppen med Pernilla Söderlund i spetsen att staden tar fram styr- och principdokument för hur och i vilka frågor man ska göra barnkonsekvensbedömningar.

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.