DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vill du ha en tunnel till Föglö?

Tunnel till Föglö har åter seglat upp till diskussion.

Nu undrar vi vad du tycker, ska vi ha en tunnel till Föglö eller inte?
Kortrutten klubbades i lagtinget i maj 2018, trots högljudda protester från oppositionen och medborgarinitiativ om att stoppa projektet.

Vid sidan av detta har åter en tunnel till Föglö dykt upp i skärgårdstrafikdiskussionerna. Landskapsregeringens tjänstemän menar att alternativen i dagsläget inte ens är jämförbara, eftersom kortruttens och tunnelbyggets kostnader inte är redovisade på samma sätt.

Tunnelutredningsföretaget FS Links vill och sin sida att landskapet ska ta in offerter för både den nya Föglöfärjan och tunnelalternativet samtidigt.

I höstens budgetdebatt i lagtinget ville även Centern, Åländsk demokrati och Obunden samling bredda upphandlingen av kortrutten så att också tunnelalternativet ingår i själva anbuden. Ett förslag som sedan fick nej.

Rösta anonymt

Nu undrar Nya Åland vad du tycker, vill du att Föglö och fasta Åland ska förbindas via färja eller tunnel?

Gå in och rösta i Åland Gallup: klicka här. Du hittar storenkäten även via Nya Ålands eller genom att söka på Åland gallup.

Du är givetvis anonym när du röstar, men du behöver ett Facebook-konto för att kunna delta.

Parti om ekonomi

I Åland Gallup den här månaden ställer även Liberalerna en fråga.

Den lyder:

Landskapsregeringen har minskat landskapets budgetunderskott från ca minus 20 miljoner till ca minus 2 miljoner. Kostnadsanslagen har stigit med enbart 2,5 miljoner sedan 2015. Vad tycker du om landskapsregeringens ekonomiska politik?

1. Ekonomi i balans är mycket prioriterat för mig.

2. Ekonomisk balans är viktigt, men inte om det går ut över servicen.

3. Servicen är viktigast, ekonomin är underordnad.

4. Kan inte ta ställning.

Öppet flera dagar

Månadens gallup är öppen till lördag kväll klockan 22.