DELA

Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?

Novembers Åland Gallup är öppen för deltagande även i dag söndag. Partifrågan finns såklart med även denna månad. Helt anonymt kan du tycka till om vilket parti som skulle få din röst om det var val idag.
Klicka här för att delta i gallupen!

I oktober månads gallup var det Liberalerna som fick flest mandat, sju stycken.

Socialdemokraterna och Centern skulle kvala in som tvåor, med sex mandat var. Moderat samling fick 12 procent i understöd i undersökningen. Det räcker till fyra mandat. Obunden samling fick ett stöd på knappa 8 procent, det räcker till två mandat. I senaste lagtingsvalet fick man fyra mandat.

Hållbart initiativ behöll sina två mandat som man fick i förra valet, men procentuellt sett har man backat lite i jämförelse med de två senaste galluparna.

Ålands framtid fick ett understöd på 7,5 procent och Åländsk demokrati knappt 5 procent. Det resulterade i två mandat för ÅF och ett mandat för ÅLD.

Landsbygdspartiet med

Nu är det alltså dags att ge din röst i novemberupplagan av Åland Gallup.

Den lösa grupperingen som i gallupen gått under namnet Landsbygdspartiet finns fortfarande med och fick ett understöd på 2 procent i oktober. Grupperingen, en utbrytargrupp ur Centern främst på norra Åland, fick uppmärksamhet i medierna under vårvintern. I gallupen som gjordes i mars fick grupperingen ett understöd på 11 procent.

Logga in för att delta

Åland Gallup administreras av Mats Adamczak och genomförs med hjälp av Facebook. Alla svar är anonymiserade.

Klicka här för att delta i gallupen!

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar.

Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på Facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.

Övriga frågor i Åland gallup november:

Tycker du att landskapet ska gå vidare med tunnel-projektet? Frågeställare: Nya Åland.

 Ja  Nej  Kan inte ta ställning

 ↓En tvåfilig tunnel, som kostar cirka 100 miljoner mer än fortsatt färjetrafik under fyrtio år, men som kan användas även efter det (kostnadsuppgift från Tunnelkommitténs betänkande).

 ↓En enfilig tunnel till ungefär samma kostnad som dagens färjetrafik, men som kan användas även långt efteråt (ÅLD:s beräkning).

 ↓Fortsätta med färjetrafik enligt nuvarande upplägg.

 ↓Kan inte ta ställning