DELA
Foto: Heidi Hendersson

Vilka blir Ålands nya landskapsarter?

Åland ska få nya landskapsarter bland fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd. Röstningen pågår under maj månad i biblioteken runtom Åland.

– Vi vill uppmärksamma biologisk mångfald på Åland i samband med Åland 100, säger Petra Granholm, målansvarig för Bärkrafts mål 4 ”Biologisk mångfald”.

En arbetsgrupp vid Ålands Natur och Miljö har tagit fram kandidaterna som är tre i varje kategori. Bland dessa finns både vanligare och ovanligare arter.

– Man kanske inte hört om tuvsträfse, men nog om nyckelpigan. Naturligtvis finns det massa arter på Åland värda att lyftas fram, detta har gjorts lite med glimten i ögat.

Dan Sundqvist, målansvarig för mål 2, att alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället, lyfter att kampanjen även är en demokratiövning.

– Vi försöker engagera hela samhället. Vi uppmanar skolor och daghem att ta sig till biblioteken och rösta.

De flesta bibliotek på Åland är med och det är fysisk röstning på plats som gäller.

– Bibliotek är demokrati i praktiken, säger Teresa Westmark, bibliotekarie med verksamhetsansvar vid stadsbiblioteket.

Ökad artkännedom

Ålands Natur och Miljö är huvudman för projektet och ordnar på torsdag ett Cafe Planet-evenemang med valdebatt där kandidaterna presenteras.

I det långa loppet hoppas man att kampanjen ska bidra till ökad artkännedom bland både stora och små.

– Att försöka lära sig om stora ekologiska sammanhang är svårt om man inte har grundläggande artkännedom, säger Jonna Kevin som är ÅNOM-medlem och satt i juryn när man valde kandidater.

Röstningen håller på till slutet av maj och man hoppas att landskapsregeringen uppmärksammar vinnarna.

– Vi har skickat in en anhållan till regeringen om att man ska stadfästa vinnarna, säger Granholm.

Det var under en liknande process, initierad av Ålands Natur och Miljö i tiden fick sin landskapsblomma, gullvivan.

Dessa är kandidaterna till Ålands landskapsarter

Ängsnätsfjäril
Apollofjäril
Större båtspinnare
Noshornsbagge
Sexfläckig blombock
Sjuprickig nyckelpiga
Större vattensalamander
Vanlig groda
Vanlig padda
Tuvträfse
Blåstång
Bandtång
Vildapel
Skogsalm
Idegran

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp