DELA
Foto: Stefan Öhberg

Gullvivan får sällskap av nya landskapsarter

Inför Ålands hundraårsjubileum har biblioteksbesökare under maj månad röstat fram nya landskapsarter i fem kategorier. Omröstningen är klar och dess arbetsgrupp har formellt överräckt resultatet till utvecklingsminister Alfons Röblom.