DELA
Foto: Pressbild
Viking Xprs trafikerar Finska viken.

Viking Line: ”Över förväntan”

Viking Lines volymer växer trots färre fartyg. Rederiet redovisar ett halvårsresultat före skatt som är 21,9 miljoner bättre än förra året.
– Mycket starkt även om resultateffekten av försäljningen av Rosella skulle exkluderas, kommenterar Viking Lines vd Jan Hanses.

I midsommarveckan meddelade Viking Line att årets resultat skulle bli över förväntan. På fredagen kom rederiets halvårsrapport och den förbättrade helårsprognosen består.

Rederiets omsättning under det andra kvartalet minskar jämfört med förra året till 132,4 miljoner euro (141,0), men rörelseresultatet steg till 18,0 miljoner euro (10,1) För halvåret omsatte Viking Line 226,3 miljoner (199,8) med ett rörelseresultat på 17,1 miljoner (-8,0).

Resultatet före skatt per den 30 juni uppgick till 9,2 miljoner euro (-12,7).

LÄS OCKSÅ

Viking Line skriver att passagerarvolymerna och fraktvolymerna fortsättningsvis har stigit, trots ett färre antal fartyg, samtidigt som de planerade prisnivåerna har uppnåtts. 2,2 miljoner resande räknades in och marknadsandelen på Åbolinjen var över 73 procent.

Den 17 januari såldes och levererades Rosella till en grekisk köpare, realisationsvinsten stärker halvårsresultatet.

– Vi ser att en del av denna linjes resenärer valt att åka med våra övriga fartyg från Stockholm till Åland.

I mars flaggades Viking XPRS om till finsk flagg. Därmed kunde fartygspersonal på Rosella omplaceras till rederiets övriga fartyg och organisationen omförhandlas.

– Trots dessa åtgärder har personalens prestation varit utmärkt och bidragit till halvårsresultatet.

Jan Hanses kommenterar också utsläppshandeln som träder i kraft 2024.

– Detta medför en kostnadsbelastning som vi på medellång sikt endast delvis kan kompensera genom fortsatt arbete med energieffektiviteten. Fossilfria bränslen i den mängd och till priser som är ekonomiskt försvarbara finns inte. Omställningen till fossilfria bränslen styrs inte av kostnaden för utsläppsrätter, utan av tillgången på alternativa fossilfria bränslen.

– Vi avser inte att minska våra ambitioner att reducera emissionerna från vår trafik, då ö-undantaget införs utan tvärtom utnyttja de inbesparade kostnaderna till fortsatt arbete i riktning mot en omställning till fossilfria bränslen och ökad energieffektivitet.