DELA
Foto: Hannu Vallas/Viking Lineete.

Viking Line minskade med 0,4 procent

I dag offentliggjordes Viking Lines bokslutskommuniké. Koncernen minskade i omsättning med 0,4 procent under 2014 och landade på 13,7 miljoner euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,70 euro per aktie utbetalas i dividend.
Koncernens omsättningsminskning förklaras främst av den rådande prispressen i dagens hårda konkurrenssituation i kombination med vikande volymer i början av året och en negativ konjunktur i Finland som påverkar konsumtionsmönstret. Sammantaget har detta haft en negativ inverkan på införtjäningen per passagerare.

De passagerarrelaterade intäkterna minskade under 2014 med 4,9 procent samtidigt som fraktintäkterna ökade med 8,5 procent. Koncernens driftskostnader minskade med 5,0 procent. Koncernens bunkerkostnader minskade under perioden med 5,1, en minskning som förklaras av genomsnittligt lägre bunkerpriser i kombination med koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning.

Styrelsen anser att koncernens åtgärdsprogram, med syfte att effektivera verksamheten och höja försäljningen, fortsätter ha en positiv inverkan på resultatet.

Mer i tv-nyheterna ikväll samt i morgondagens tidning.